Ukraine

Geografi
Hovedstad Kiev (3,3 mio. indbyggere)
Areal 603.700 km2
Indbyggertal     46,7 mio. (est. 2006)
Befolkning 78% ukrainere og 18% russere
Sprog Ukrainsk (officielle sprog) og russisk
Religion Ukrainsk ortodoks, russisk ortodoks, uniatisk (græsk katolsk), autokefale

Økonomi
BNI pr. capita USD 1520 (2005)
Vækst i BNP pr. capita 12,1% (2004), 2,6% (2005)
Dansk projekt/programbistand    429,3 mio. kr. (1990-2004), ca. 170 mio. kr. (2005-08)
Valuta 1 hryvnia (UAH) = 100 kopyika
Valutakurs 1 USD = 5,12 UAH

År 2000 blev et vendepunkt for den ukrainske økonomi. For første gang siden selvstændigheden opnåedes en positiv vækst. Denne har fortsat siden. I 2004 blev væksten på imponerende 12.1%,mens den i 2005 faldt til 2,6%. Forventninger til væksten i 2006 er dog noget højere (ca. 5,6%). Inflationen er bragt under kontrol, men selvom realindkomsten også er begyndt at stige, er der stadig en udbredt utilfredshed i befolkningen med levestandarden. Den personlige indkomstskat er på 13%, og virksomheders overskud beskattes med 25%. Korruptionen er fortsat et problem for økonomien, og retssystemet fungerer stadig kun i ringe omfang som garant for retssikkerheden. Den nye ukrainske regering vil formentlig ønske at fastholde den tidligere regerings indsats mod begge problemer.

Udenrigspolitisk situation
Ukraines geografiske placering mellem EU og Rusland har naturligt inspireret til en udenrigspolitik, som søger gode forbindelser til begge sider. Ukraine er fortsat dybt afhængig af russisk og centralasiatisk energiforsyning, ligesom den økonomiske vækst i væsentlig grad skyldes øgede økonomiske kontakter med Rusland.

  Om Ukraine »

  Nyheder - Kyiv Post »

Invest Øst a/s
Bjørn Leinum
Privat: Bacioi str. S Radautanu 4,  md 2047 Chisinau, Moldova
c/o adresse: Hans K. Leinum, Hasselgaard - Floejterupvej 8,  4030 Tune DK
Mobil: +37360521083
Dansk mobil: 6090 5570
Email: bleinum@post9.tele.dk
Cvr.nr. 29775877

 

 

 

Nyheder


Rejser »
Invest Øst a/s tilbyder rejser
til investorer. Læs hvornår?

Valutakurser »


Direktør
Bjørn Leinum