Moldova

Geografi

Hovedstad Chisinau (667.000 indb.)
Areal 33.843 km2
Indbyggertal  4,4 mio. (2006)
Befolkning 79% moldovere; 8% ukrainere, 6% russere, 4% gagausere, 3% bulgarere m.fl.
Sprog Moldovisk (rumænsk dialekt); russisk og ukrainsk

Religion

Ortodoks kristendom

Økonomi
BNI pr. capita USD 1800 (2006)
Vækst i BNP pr. capita   7,1% (2005)
Valuta moldovisk leu (MDL)
Valutakurs 1 USD = 12,6 lei

Moldovas udenrigspolitik er på den ene side præget af de stærke økonomiske bånd til SNG-landene, og på den anden side et ønske om integration i det europæiske samarbejde, herunder med henblik på økonomisk bistand.

Allerede i 1998 trådte en partnerskabs- og samarbejdsaftale med EU i kraft. Aftalen vedrører samarbejde på en lang række områder, herunder primært økonomi/handel og politisk dialog. I 2005 intensiveredes EU’s samarbejde med Moldova gennem vedtagelsen af en handlingsplan under EU’s naboskabspolitik.

  Alt om Moldova »

  Højt afkast ved investeringer i Moldova »Invest Øst a/s
Bjørn Leinum
Privat: Bacioi str. S Radautanu 4,  md 2047 Chisinau, Moldova
c/o adresse: Hans K. Leinum, Hasselgaard - Floejterupvej 8,  4030 Tune DK
Mobil: +37360521083
Dansk mobil: 6090 5570
Email: bleinum@post9.tele.dk
Cvr.nr. 29775877

 

 

 

Nyheder


Rejser »
Invest Øst a/s tilbyder rejser
til investorer. Læs hvornår?

Valutakurser »


Direktør
Bjørn Leinum