Investmuligheder

Som privatinvestor har du mulighed for at eje og udleje din lejlighed i Moldova, Ukraine og Rumænien.
Drømmeboliger i Spanien, Tyrkiet og Bulgarien.

Vi formidler danske købskontrakter efter dansk lovgivning, og du modtager ubehæftet skøde, når handlen er afsluttet.

Du har også mulighed for at placere din investering i en investeringsfond.

Du skal påregne en investeringsstørrelse på DKK 750.000 og opefter.
I øvrigt gør vi opmærksom på at dine pensionsmidler også kan investeres via en investeringsfond.

Sikkerhed?
Vi har kun forbindelser til registrerede firmaer, der er regnskabspligtige, og som arbejder under de pågældende landes lovgivning.
Man læser og hører meget om bestikkelse og mafialignende metoder i Østeuropa, og det er ikke kun snak; men vort firma undersøger vore partnere nøje, inden der indledes et samarbejde.

Interesserede kan henvende sig direkte på tlf. eller mail på nedenstående adresser.

Invest Øst a/s
Bjørn Leinum
Privat: Bacioi str. S Radautanu 4,  md 2047 Chisinau, Moldova
c/o adresse: Hans K. Leinum, Hasselgaard - Floejterupvej 8,  4030 Tune DK
Mobil: +37360521083
Dansk mobil: 6090 5570
Email: bleinum@post9.tele.dk
Cvr.nr. 29775877

 

 

 

Nyheder


Rejser »
Invest Øst a/s tilbyder rejser
til investorer. Læs hvornår?

Valutakurser »


Direktør
Bjørn Leinum