Profil

Invest Øst a/s

> Firmaet er stiftet den 14. august 2006 som et aktieselskab.
> Selskabet er stiftet med en ansvarlig egenkapital på DKK 12.000.000.
> Ved indgangen til 2008 er der investeret for DKK 25.000.000.
> Selskabets formål er ejendomsinvesteringer i Østeuropa.
> Invest Øst A/S er registreret firma i to lande.

Direktør Bjørn Leinun

> Uddannet lærer og har virket i folkeskolen sålvel som på efterskoler.
> Har undervisningserfaring i videreuddannelse af lærere.
> Har siden 1997 investeret privat i ejendomme i Danmark.
> Har i mange år været nødhjælpskoordinator i Østeuropa.
> Har været rejsearrangør i 30 år.

> Læs artikel i Efterskolebladet om Bjørn Leinum

Etisk profil

Vi har kun forbindelser til registrerede firmaer, der er regnskabspligtige, og som arbejder under de pågældende landes lovgivning.
Man læser og hører meget om bestikkelse og mafialignende metoder i Østeuropa, og det er ikke kun snak; men vort firma undersøger vore partnere nøje, inden der indledes et samarbejde.

 Social og kulturel profilInvest Øst a/s
Bjørn Leinum
Privat: Bacioi str. S Radautanu 4,  md 2047 Chisinau, Moldova
c/o adresse: Hans K. Leinum, Hasselgaard - Floejterupvej 8,  4030 Tune DK
Mobil: +37360521083
Dansk mobil: 6090 5570
Email:
bleinum@post9.tele.dk
Cvr.nr. 29775877

 

 

Nyheder

Rejser »
Invest Øst a/s tilbyder rejser
til investorer. Læs hvornår?

Valutakurser »


Direktør
Bjørn Leinum